FREEZE DRY BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Effect of Freeze, Oven and Microwave Pretreated Oven Drying on Color, Browning Index, Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Hawthorn (Crataegus orientalis) Fruit

Dondurarak kurutma, fırında kurutma ve mikrodalga ön işlemiyle fırında kurutma yöntemlerinin alıç bitkisinin fenolik bileşikleri ve antioksidan aktivitesi üzerine etkisi araştırıldı.
Dondurarak kurutma; fırın ve mikrodalga ön işlemiyle fırında kurutma yöntemlerine kıyasla toplam fenolik içerik, bireysel fenolikler, antioksidan aktivite ve renk değerleri açısından en kaliteli ürünle sonuçlandı.


Coklar, H., Akbulut, M., Kilinc, S., Yildirim, A. ve Alhassan, I. (2018). Effect of Freeze, Oven and Microwave Pretreated Oven Drying on Color, Browning Index, Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Hawthorn (Crataegus orientalis) Fruit. NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, 46(2), 449–456. 

Konveksiyonel ve Dondurarak Kurutma Yöntemlerinin Karpuzun Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

İki farklı kurutma yöntemi (konveksiyonel ve dondurarak kurutma) ile kurutulan karpuzların fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri karşılaştırılmıştır. pH, renk, toplam kuru madde, su aktivitesi, likopen, β-karoten, hidroksimetilfurfural (HMF), askorbik asit içeriği ve duyusal değerlendirilmesi yapılmıştır. Konveksiyonel kurutulmuş örneklerin HMF içerikleri yüksek bulunmuştur. Askorbik asit içeriklerinde konveksiyonel kurutulanlarda azalma olurken dondurularak kurutulmuş ürünlerde artış tespit edilmiştir.  Kurutulmuş karpuzların duyusal değerlendirmesinde tat, koku ve genel izlenim bakımından en fazla beğenilen dondurularak kurutulmuş örnekler olmuştur.


Süleyman Polat, Erdal Ağçam, A. A. (2017). Konveksiyonel ve Dondurarak Kurutma Yöntemlerinin Karpuzun Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Gıda, 42 (2), 169-176.

Effect of Freeze-Drying on the Antioxidant Compounds and Antioxidant Activity of Selected Tropical Fruits

Dondurarak kurutmanın antioksidan bileşikler üzerindeki etkileri yıldız meyvesi, mango, papaya, kavun ve karpuz gibi beş tropikal meyve üzerinde araştırılmıştır. Taze ve dondurularak kurutulmuş meyvelerin askorbik asit içeriğinde anlamlı (p> 0.05) bir değişiklik gözlenmedi. Sonuçlar, dondurarak kurutma yönteminin, meyvedeki askorbik asit miktarını koruyarak tropikal meyvelerin işlenmesi için uygun bir yöntem olabileceğini ortaya koymaktadır.

Shofian, N. M., Hamid, A. A., Osman, A., Saari, N., Anwar, F., Dek, M. S., & Hairuddin, M. R. (2011). Effect of freeze-drying on the antioxidant compounds and antioxidant activity of selected tropical fruits. International journal of molecular sciences, 12(7), 4678–4692. 

Comparative evaluation of physical properties and volatiles profile of cabbages subjected to hot air and freeze drying

Sıcak hava ile kurutma ve dondurarak kurutma işlemlerine tabi tutulan lahananın uçucu madde profili ve duyusal kalitesi değerlendirildi. Taze lahananın lezzet bileşenleri büyük ölçüde dondurularak kurutulmuş üründe korundu. Dondurarak kurutma, sıcak hava ile kurutulmuş ürüne kıyasla tüketiciler tarafından olumlu duyusal etkilere ve daha iyi genel kabul edilebilirliğe yol açtı. Yüksek sıcaklıkta konvektif kurutmanın kaliteyi düşürdüğü, düşük sıcaklıkta dondurarak kurutmanın ise yüksek kalitede kurutulmuş lahana sağladığı gösterildi.

Rajkumar, G., Shanmugam, S., de Sousa Galvâo, M., Sandes, R. D. D., Neta, M. T. S. L., Narain, N., & Mujumdar, A. S. (2017). Comparative evaluation of physical properties and volatiles profile of cabbages subjected to hot air and freeze drying. Lwt, 80, 501-509.

Effect of sun, oven and freeze-drying on anthocyanins, phenolic compounds and antioxidant activity of black grape (Ekşikara)(Vitis vinifera L.)

Siyah üzümler, dondurarak kurutma, fırında kurutma ve güneşte kurutma olmak üzere üç farklı kurutma yöntemi kullanılarak kurutuldu. Üzümlerin toplam fenolik içeriğindeki kayıplar dondurularak, fırında ve güneşte kurutulmuş üzümlerde sırasıyla %1.89, %20.26 ve %46.79 olarak bulundu. Dondurularak kurutulmuş üzümlerde en yüksek prosiyanidin B1, kateşin, epikateşin, epikateşin gallat, klorojenik asit, trans-resveratrol ve rutin seviyeleri belirlenmiştir.
Güneşte kurutma ve fırında kurutma, tüm antosiyaninlerde ciddi düşüşlere neden olurken, dondurularak kurutulmuş üzümlerde antosiyanin kaybı gözlenmedi. 
Güneşte kurutma, diğer kurutma yöntemlerine kıyasla fenolik bileşikler ve antioksidan aktivite açısından üzümler için en çok kayıp veren kurutma yöntemi olarak bulunmuştur.

Çoklar, H., & Akbulut, M. (2017). Effect of sun, oven and freeze-drying on anthocyanins, phenolic compounds and antioxidant activity of black grape (Ekşikara)(Vitis vinifera L.). South African Journal of Enology and Viticulture, 38(2), 264-272.

Drying effects on the antioxidant properties of tomatoes and ginger

Bu çalışmada domates ve zencefil için güneşte kurutma, fırında kurutma, vakumlu fırında kurutma ve dondurarak kurutma olmak üzere dört farklı kurutma işleminin fenolik içerikler açısından etkileri incelenmiştir. Termal yöntemle kurutulan tüm numunelerde fenolik ve antioksidan bileşenlerde önemli kayıplar gözlendi. Dondurularak kurutulmuş domates ve zencefil örneklerinin daha iyi antioksidan özelliklere sahip olduğu bulundu.

Gümüşay, Ö. A., Borazan, A. A., Ercal, N., & Demirkol, O. (2015). Drying effects on the antioxidant properties of tomatoes and ginger. Food chemistry, 173, 156-162.


 
Yükleniyor...